RSS

Realiti Ekonomi Umat Islam

Oleh : Mazilan Musa ( Fellow IKIM )


Kelemahan pencapaian ekonomi merupakan suatu masalah yang sering dikaitkan dengan umat Islam, di dunia umumnya mahu pun di Malaysia khususnya. Bagaimanakah umat Islam boleh begitu terbelakang pencapaian ekonomi mereka sehinggakan Islam dan kemiskinan itu menjadi sinonim? Di dalam artikel ini penulis cuba menghuraikan permasalahan ini secara objektif. Senario ekonomi umat Islam Di Malaysia, perangkaan menunjukkan bahawa setakat ini umat Islam yang mewakili lebih kurang 60 peratus penduduk negara ini hanya menguasai lebih kurang 20 peratus sahaja daripada ekonomi. Walaupun ini menunjukkan satu peningkatan di mana kita hanya menguasai lebih kurang 5 peratus sahaja ekonomi negara pada tahun 1970, penguasaan kita masih rendah berbanding kaum Cina yang menguasai 60 peratus daripada ekonomi. Oleh itu, umat Islam di Malaysia masih belum boleh berpuas hati dan berbangga sepenuhnya dengan pencapaian ekonomi mereka setakat ini. Umat Islam di negara ini perlu sentiasa diingatkan tentang kedudukan ekonomi mereka yang masih terbelakang.Dalam konteks ekonomi dunia pula, kebanyakan negara Islam jatuh ke dalam kategori negara kurang membangun. Walau pun negara Islam menghasilkan 44.5 peratus daripada pengeluaran minyak mentah dunia (1989 – 1995), secara keseluruhannya pencapaian ekonomi negara-negara Islam masih rendah. Sebagai contoh, Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) negara Islam hanya 4.7 peratus daripada KDNK dunia. Pada tahun 1996, ekspot negara Islam hanya mewakili 7.7 peratus daripada ekspot dunia (USD 396 billion / USD 5,141 billion). Begitu juga dengan impot negara Islam yang hanya 7.43 peratus daripada impot dunia ( USD 395.318 billion / USD 5,313.50 billion).

Kadar kemiskinan di Malaysia

Secara umumnya kadar kemiskinan di negara ini adalah rendah dan semakin menurun (lihat Jadual 1).Jadual 1: Kadar Kemiskinan Di Malaysia

1997 2000

Jumlah Bandar L/bandar Jumlah Bandar L/bandar
Kadar kemiskinan 6.1% 2.1% 10.9% 5.5% 1.9% 10.0%
Bil. isi rumah termiskin 294.4K 55.4K 239.0K 276.0K 53.2K 222.8K


(Sumber: Laporan Separuh Penggal Rancangan Malaysia Ketujuh). Jadual 1 menunjukkan bahawa kadar kemiskinan adalah lebih tinggi (2 angka) di kalangan penduduk luar bandar. Seperti mana yang kita ketahui, penduduk luar bandar ini majoritinya ialah orang Melayu yang beragama Islam. Begitu juga jika statistik kadar kemiskinan ini dilihat mengikut negeri. Masih terdapat beberapa buah negeri di Malaysia ini yang mana kadar kemiskinan penduduknya masih tinggi (lihat Jadual 2). Jadual 2: Kadar Kemiskinan Negeri Pilihan (1997).

Negeri Kadar Kemiskinan
1 Kelantan 19.2%
2 Terengganu 17.3%
3 Sabah 16.5%
4 Kedah 11.5%
5 Perlis 10.7%


Bagi negeri-negeri ini, majoriti penduduknya adalah terdiri daripada orang Melayu yang beragama Islam. Umat Islam tidak bersatu dan tidak saling menyokong di antara satu sama lain. Ini adalah di antara punca kegagalan kebanyakan usaha niaga milik pengusaha Islam. Kita tidak menyokong bangsa sendiri dan yang paling malang sekali ialah kita iri hati dengan kejayaan mereka. Kita lazimnya sangat sensitif dengan kurang layanan oleh peniaga bangsa sendiri. Dalam masa yang sama rela pula ditipu dan ditengking oleh peniaga lain. Di peringkat antarabangsa pula, negara-negara Islam mesti sepakat dalam membangunkan kegiatan ekonomi sesama mereka sekali gus meningkatkan ekonomi umat Islam. Buat masa ini, kebanyakan negara Islam kaya melaburkan dana mereka di barat. Terdapat banyak negara Islam yang masih mundur. Menarik minat pelabur negara maju ke negara seperti ini adalah sukar memandangkan kemudahan infrastruktur (pendidikan, pengangkutan, sistem kewangan, dsb.) yang amat terhad. Oleh itu, negara-negara Islam kaya mungkin boleh membantu dalam membiayai pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan cara ini negara-negara Islam miskin tersebut lebih bersedia untuk menarik pelaburan daripada pelabur-pelabur negara maju. Sebagai kesimpulannya, umat Islam perlu meningkatkan taraf ekonomi mereka agar menjadi suatu umat yang disegani dan didengar pandangan mereka. Pembangunan ekonomi ummah perlu bermula dengan peningkatan taraf ekonomi individu. Sekiranya ini dilakukan, maka secara kolektif, ekonomi umat Islam akan maju. Insya Allah.


http://www.bizcom.net.my/?mod=biz_mod_content&id=35&cms=article&pg=

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...