RSS

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Bahagian ini akan menyediakan beberapa maklumat yang berguna untuk tatapan awam dan ibu bapa yang ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak .

1. PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1. Pengesanan Perkembangan Kanak-kanak Keperluan khas

Semua kanak-kanak adalah istimewa dan unik

Cara pengajaran dalam bilik darjah juga perlulah disusun dan dirancang untuk memenuhi keperluan murid – murid yang berbeza.

Guru perlu melihat murid secara individu yang berbeza

Cara terbaik seorang guru mengenalpasti perkembangan murid dalam bilik darjah adalah dengan melihat perkembangan murid secara menyeluruh – akademik ( kognitif), fizikal ( motor halus & kasar ), sosial, rohani dan psikologi.

Kanak-kanak berkeperluan khas perlu diberi bantuan dalam bilik darjah.

Guru yang tidak mahir perlu mendapat bantuan untuk membimbing kanak-kanak keperluan khas.

1.1 Keperluan Khas

· Limitation on a person’s functioning restricts the individual activities.

· Sensory and physical disabilities

- visual ( vision problem )

- hearing impairment ( menggunakan pendekatan oral – membaca bibir) atau pendekatan manual – isyarat tangan )

· Physical disorders
- cerebral palsy ( spastic)
- epilepsy
· Mental retardation

- masalah mental ( intelektual) / IQ rendah

· Speech and language disorders
- masalah menyebut perkataan
- masalah suara ( terlalu kuat, garau, nyaring, terlalu rendah )
- bahasa berulang-ulang ( Fluency disorders)
- masalah memahami arahan secara oral
- masalah memberi respon dalam komunikasi
- masalah mencari tata bahasa yang sesuai dalam komunikasi

· Emotional and behavioral disorders
- masalah pergaulan
- autisme
- agresif
- kemurungan ( mood disorder)
- ketakutan ( fear)
- cemas ( anxiety)

· Kanak-kanak pintar cerdas

- mempunyai keupayaan IQ lebih tinggi daripada kanak-kanak lain

( 120 lebih )

-menguasai sesuatu kemahiran lebih cepat daripada kanak-kanak lain

-lebih berdikari dalam aktiviti p & p

-mempunyai keupayaan memberi fokus kepada aktiviti p & p

-mempunyai kepimpinan

-dll

1.2 Punca keadaan di atas disebabkan oleh

· Faktor genetic

· Persekitaran

· Kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran biasanya:

a. di bawah keupayaan normal atau lebih normal dari kanak-kanak lain

b. mempunyai masalah sekurang-kurangnya satu atau lebihmata pelajaran akademik

c. masalah kesihatan yang tidak dapat dikenalpasti puncanya

1.3 Pengesanan (Screening)

Cara saintifik dan sistematik mengesan sama ada kanak- kanak memerlukan bantuan semasa sesi p & p di bilik darjah .

1.4 Proses Pengesanan

· Mengenalpasti kanak-kanak keperluan khas

· Mengumpul maklumat

-kesihatan kanak-kanak

-kesihatan ibu bapa

-penglihatan, pendengaran, tingkah laku dll

· Memproses maklumat / data

· Menganalisis maklumat / data

· Mengambil tindakan susulan

· Dilakukan secara sekali atau berperingkat-pringkat (periodical)

1.5 Alat Pengesanan

· Ujian khas menggunakan instrument

-Debver Developmental Screening Test (DDST) – lahir-6 tahun

-Batelle Developmental Inventory (BDI) – lahir – 8 tahun

-Wechler Preschool & Primary Scale of Intelligence ( WPPSI-R)

-DIAl-R

-BRIGANCE K and 1 – prasekolah – tahun 1

· Pemerhatian

-senarai semak

-rekod anekdot

-rekod berterusan

-time sampling

-soal selidik ibu bapa / penjaga

· Portfolio murid-

-Guru akan menyimpan contoh hasil kerja murid,

sama ada tulisan, lipatan, bahan projek dll untuk

melihat perkembangan tertentu murid ( cth. emosi,

motor halus, sosial dan kognitif)

-hasil kerja murid disimpan dalam fail khas yang dipanggil portfolio.

· Kesihatan ibubapa murid

SOALAN

1. Apakah kepentingan pengesanan kepada guru prasekolah ?

2. Apakah cara yang paling sesuai bagi guru menjalankan pengesanan perkembangan di prasekolah. Berikan cadangan dan langkah-langkah mengikut situasi keperluan khas.

3. Apakah data / maklumat yang anda perolehi berasaskan pengesanan hasil kerja ( portfolio) kanak-kanak ?

2. Pemerhatian Sebagai Satu Cara Pengesanan

· pemerhatian perlu dijalankan berasas matlamat tertentu

· soalan-soalan yang perlu difikirkan ..

-kenapa pemerhatian itu dijalankan

-apakah objektif yang hendak dicapai

-apakah situasi yang sesuai untuk mengumpul maklumat (setting)

-apakah focus perkembangan yang hendak diperhatikan

( perkembanagn fizikal - motor halus, kasar,

bahasa, tingkahlaku bermasalah, kesihatan &hellip

-bagaimana merekod maklumat

-siapa diperhatikan ( individu, kumpulan, beberapa kanak-kanak ..)

-bagaimana maklumat hendak direkod ( senarai semak, rekod anekdot ..)

-apa yang perlu dilakukan semasa membuat pemerhatian

-terdapat perubahan tingkahlaku semasa diperhatikan?

-Berapa lama masa diperlukan untuk membuat pemerhatian

-event sampling – perlukan masa yang lama

- time sampling – masa yang pendek sahaja

2.1
Matlamat pemerhatian

- Antara matlamat membuat pemerhatian :

-sebagai satu latihan professional

- pengalaman

-mengenalpasti tingkah laku kank-kanak

-membuat keputusan contoh kesesuaian perabut dalam kelas, alat permainan, ruang dll

-keberkesanan pengajaran dan pembelajaran

· Objektif pemerhatian perlulah bersesuaian dengan persekitaran dan s
umber

2.2 Pendekatan pemerhatian

· Terdapat pelbagai cara melakukan pemerhatian :

-participant observation – terlibat dengan sample

-without being seen – behind mirror

-in distance – present in the situation

-jarak dekat – cth . mengesan pertuturan murid

pemerhati perlu mencatat dan bersemuka dengan kanak-kanak untuk mengumpul maklumat dengan tepat dan jelas.

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerhatian

· sensitive dengan situasi dan keadaan emosi kanak-kanak

· personaliti pemerhati

· pengaruh setting – bahan , persekitaran , ruang …dll

2.4 Apa yang hendak dilakukan semasa membuat pemerhatian

· memilih kedudukan yang sesuai

· membuat catatan

2.5 Ralat dalam pemerhatian

· silap merekod peristiwa yang melibatkan tingkah laku

· tidak cekap mencatat maklumat ( tidak dilakukan serta merta)

· menambah maklumat yang tidak wujud

· keletihan dalam pemerhatian

· gangguan cth . bunyi dari persekitaran

· ketidak selesaaan

· personaliti pemerhati ( cth. perihatin & sabar?)

· sikap bias ( biases) dalam pemerhatian

· kesesuaian tempat / situasi

2.6 Pemerhatian individu dan kumpulan

Kumpulan

- sekumpulan kanak-kanak yang mempunyai matlamat yang samadan homogeneous ( umur dan tahap perkembangan )

- sulit mencatat perbualan

- sesuai menggunakan rakaman video

- untuk 2 kanak-kanak – perhatian mestilah silih berganti panjang masa.

- sesuai untuk memerhatikan tingkah laku dalam kumpulan dan bukan individu .

Komponen kumpulan

· karakter ahli kumpulan ( member characteristic) – umur , bangsa , etnik , budaya dan agama .

- ianya mempengaruhi output aktiviti dalam kumpulan

· tingkah laku ahli ( member behavior)
· tingkah laku kontekstual ahli – hubungan antara ahli kumpulan sebagai satu sistem ( norma)

2.7 Langkah-langkah pemerhatian

·tentukan perkara yang hendak diperhati

· merekod maklumat dengan lengkap

· merekod serta merta semasa pemerhatian

· hadkan satu rekod untuk 1 peristiwa sahaja

· rekod fakta yang tepat dan tidak membuat interpretasi

· rekod peristiwa positif dan negative

2.8 Kaedah pemerhatian ( methods)

· kaedah bermaksud ‘ how to do it' dan seluruh proses yang terlibat dengan pemerhatian, prosedur pemerhatian

- tingkah laku – behavior

- setting dan situation

· normal dan tidak formal

-normal – dilakukan secara teratur, terancang dan sistematik

-tidak formal - melalui aktiviti dan situsai semasa

Teknik / kaedah merekod dan membuat pemerhatian tingkah laku

· penulisan narrative ( narrative description)

-menggunakan huraian yang panjang dan terperinci

-on the spot

-khusus kepada tingkah laku

-tanpa gangguan, interpretasi atau penilaian

-boleh dilaksanakan melalui video, audio atau pemerhatian terus

-cth:

masa: 9.20 pagi : Ali tiba lebihkurang 35 minit setelah rakan-rakan lain tiba di sekolah . Ia meletakkan begnya di rak beg dan terus berdiri di sebelah rak beg dan melihat rakan-rakannya . Ia melihat rakan dan keadaan persekitaran bilik darjah. Ia tidak bergerak selama 1 minit . Ia hanya mengerakkan matanya selama ia berdiri dan melihat terus ke arah rakan-rakannya melakukan aktiviti dalam bilik darjah .

tamat : 9.22 pagi

kebaikan penulisan narrative

-gambaran penuh tentang peristiwa sebenar

-menjadi data mentah yang boleh diguna semula

-mencatat perbualan yang berguna untuk penilaian

kelemahan

-memerlukan masa dan tenaga yang lama

-data perlu diproses untuk mendapat maklumat

-teknik skala tidak digunakan untuk mencatat ulangan tingkah laku

-memerlukan kecekapan mencatat dan memerhati

· time sampling

-pemerhati mencari satu masa tertentu dan tingkah laku yang sesuai untuk dijadikan sample

- pemerhatian yang bertujuan untuk mencatat kekerapan sesuatu tingkahlaku berulang / berlaku .

Contoh tingkah laku yang diperhatikan ialah seprti bergaduh, bertengkar dan panas baran ( aggresif) Tingkahlaku yang diperhatikan pada masa itu merupakan 'samples'

- Memberi maklumat yang terperinci berkaitan tingkahlaku yang diperhatikan . .

-cth. Dalam kelompok 15 murid, pemerhati akan memperuntukkan selama 3 minit untuk setiap kanak-kanak sehingga semua kanak-kanak di buat pemerhatian.

-biasanya menggunakan senarai semak / koding dan mudah digunakan semasa membuat pemerhatian .

kebaikan

-mudah digunakan khusus untuk pelbagai tingkahlaku

-tidak memerlukan belanja tinggi

-jimat masa

-data mempunyai kebolehpercayaan tinggi

· event sampling

-pemerhati memillih event/ tingkah laku sebagai sample untuk
diperhati semasa membuat pemerhatian Cth :
tingkah laku sosial

-Cara ini digunakan sekiranya sesuatu tingkah laku itu tidak selalu dipamerkan oleh murid semasa time sampling dilakukan.

- Pemerhati biasanya akan menunggu berlakunya 'tingkah laku ' yang hendak diperhatikan berlaku dan mencatat peristiwa tersebut untuk dianalisis.

-maklumat boleh ditulis secara naratif atau menggunakan koding

( senarai semak )

-catatkan sama ada event / tingkah laku wujud dalam masa pemerhatian

-tingkah laku yang tidak menjadi focus tidak diambil kira ( senarai semak ) , namu jika menggunakan penulisan naratif semua perkara perlu dicatat.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 comments:

Unknown said...

selamat sejahtera...
kami di Perpustakaan Negara Malaysia ingin mengadakan bengkel puppet show yg akan di kelolakan oleh mama zakiah (isteri Yusof Gajah,illustrator buku kanak- kanak)pada 14 hb Mac jam 9.30 - 4.30 ptg di PNM.
kami menjemput semua ahli2 persatuan untuk menyertainya kerana ia percuma.
hubungi saya: 26871743 utk keterangan lanjut.T/K.

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...