RSS

Akta Pendidikan 1996[1]

AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550)


Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

[31hb Disember 1997]
BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa:

DAN BAHAWASANYA ..... ( Akta ini mempunyai 92 muka surat keseluruhannya. Sila ke http://www.scribd.com/doc/414326/Akta-Pendidikan-19961 untuk mendapatkan tulisan akta yang penuh.)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...