RSS

PERSOALAN SEDEKAH AL-FATIHAH KEPADA SI MATISatu amalan yang biasa dilakukan dalam masyarakat kita apabila mendengar kematian seseorang ialah, menyedekahkan bacaan Al-Fatihah…”Marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada Si Fulan bin Si Fulan yang baru sahaja meninggal sebentar tadi…” demikianlah antara ungkapan yang biasa kita dengar.

Membaca Al-Fatihah kepada si mati adalah dengan tujuan menyedekahkanPAHALA bacaan tersebut. Kerana, dengan membaca Al-Quran telah dijanjikan balasan pahala.

عبد الله بن مسعود يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف

Maksudnya : Berkata Abdullah bin Mas’ud : Bersabda Rasulullah SAW “ Barangsiapa membaca satu huruf daripada Kitab Allah (Al-Quran), maka baginya satu hasanah (kebaikan), dan setiap satu hasanah baginya 10 pahala. Aku tidak katakan آلم satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.

(Hadith Sunan Tirmizi (No.2910) dengan komentar “Hadith ini Hasan Sohih Ghorib”. Hadith yang sama maksud boleh didapati dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah (No.29933), Sya’bu Al-Iman (No. 1983), Kanzu Al-‘Amal (No.2429), Sohih Targhib Wa Tarhib (No.1416), Riyad As-Solihin (No.999). Disepakati status hadith ini adalah sohih)

Persoalannya, benarkah kita dituntut, atau dianjurkan, atau digalakkan oleh Baginda Nabi SAW untuk sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada si mati? Inilah yang cuba penulis kupaskan dalam artikel ini. Diharapkan pembaca tekun membaca dan memahami perkara ini.APA SEBENARNYA YANG DIANJURKAN?

Sebenarnya, Baginda Nabi SAW tidak pernah menganjurkan para sahabat yang hidup menyedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat yang meninggal. Bahkan apa yang sebenarnya dianjurkan oleh baginda ialah MENDOAKAN si mati…

Perkara ini dapat dibuktikan dengan dalil berikut :

عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " فلما مات أبو سلمة قلت يارسول الله ما أقول ؟ قال " قولي اللهم اغفر له وأعقبنا عقبى صالحة " قالت فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم .

Maksudnya : Daripada Ummu Salamah katanya : Bersabda Rasulullah SAW “ Apabila kamu menziarahi mayat maka katakanlah yang baik-baik. Sesungguhnya para Malaikat percaya (mencatat) apa yang kamu katakan”. Maka ketikamana Abu Salamah meninggal dunia, aku (Ummu Salamah) bertanya wahai Rasulullah apa yang patut aku katakan? Jawab (baginda) “ Katakan :

اللهم اغفر له وأعقبنا عقبى صالحة(Hadith Sohih Sunan Abi Daud (No.3115), Ibnu Majah (No.1447). Hadith ini juga dinukilkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sohihnya (No.3005), dengan komentarnya “Sanad Hadith ini sohih mengikut syarat Al-Bukhari dan Muslim”. Namun hadith ini tidak dimuatkan oleh kedua tokoh tersebut dalam kitab sohih mereka)

Inilah yang dianjurkan oleh Baginda dan diamalkan oleh para sahabat, yaitumendoakan si mati, bukannya menyedekahkan atau membacakan Al-Fatihah sepertimana yang kita amalkan hari ini.

Satu lagi bukti yang boleh penulis kemukakan di sini ialah dengan hadith yang sangat mahsyur dalam kalangan masyarakat kita hari ini :

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له

Maksudnya : Daripada Abi Hurairah ra : Sesungguhnya Nabi SAW bersabda “Apabila mati seseorang insan, maka terputuslah segala amalanya melainkan tiga (amalan). Sedekah jariah (yang ditinggalkan), ilmu yang bermanfaat (yang diajarkan), dan anak yang soleh yang mendoakannya.

(Hadith Sunan Tirmizi (No. 1376) dengan komentarnya “Hadith ini Hasan Sohih”. Hadith yang sama juga boleh didapati dalam Sunan Nasa’i (No.3651). Hadith ini dinilai Sohih)

Jelasnya dalam hadith di atas, Nabi SAW menyebutkan anak yang soleh yang MENDOAKANNYA. Tetapi bukanlah anak soleh yang menyedekahkan bacaan Al-Quran. Mungkin ramai yang tahu hadith ini, tetapi tidak ramai yang memerhatikan maksud hadith ini.

Tidak ada satu keterangan pun bahawa Nabi SAW menyuruh menyedekahkan bacaan Al-Fatihah atau Al-Quran kepada si mati. Ini diperkuatkan lagi dengan anjuran Nabi SAW ketika melalui kubur :

عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول ( في رواية أبي بكر ) السلام على أهل الديار ( وفي رواية زهير ) السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية

Maksudnya : Daripada Sulaiman bin Buraidah, daripada ayahnya berkata : Adapun Rasulullah SAW mengajarkan mereka apabila kamu keluar ke perkuburan maka hendaklah seseorang dari mereka katakan : (dalam riwayat Abi Bakar) Sejahtera keatasmu ahli kubur, (dalam riwayat Zuhair) Assalamualaikum ahli kubur dari kalangan Mukminin dan Muslimin dan aku Insya-Allah akan menyusul. Aku pohon kepada Allah kebaikan ke atas kami (yang masih hidup) dan keatas kamu (yang telah mati).

(Hadith Sohih Muslim (No.104). Hadith yang sama maksud dalam Sunan Nasa’i (No.2040), Sunan Ibnu Majah (No.1547), Musnad Ahmad bin Hanbal (No.23035). Sepakat Hadith Ini Sohih)

Maksud memberi salam adalah mendoakan, yaitu mendoakan kesejahteraan ahli kubur (orang yang telah mati).Nabi tidak mengajarkan para sahabat bahawa hendaklah mereka menyedekahkan Al-Fatihah kepada ahli kubur. Memadailah mendoakan kesejahteraan mereka sahaja. Itulah sebaik-baik amalan yang boleh dilakukan dan dianjurkan oleh baginda.


PERSOALAN MEMBACA AL-FATIHAH ATAU AL-QURAN KEPADA SI MATI

Jika kita menyedekahkan Al-Fatihah kepada si mati, apakah yang kita sedekahkan? Tidak lain, pastilah PAHALA BACAAN AL-FATIHAH yang kita sedekahkan.

Sekiranya kita membaca Al-Fatihah, pasti kita mengharapkan balasan pahala daripada Allah SWT. Juga mengharapkan keredhaan Allah. Persoalan dapat atau tidak apa yang kita harapkan itu semuanya hak Allah, dan ia adalah perkara ghaib yang kita tidak dapat lihat diterima atau tidak.

Perlu jelas bahawa persoalan pahala ialah persoalan ghaib (perkara ghaib). Perlu difikirkan oleh kita, adakah pahala membaca Al-Fatihah atau mana-mana ayat Al-Quran ini boleh di sedekahkan? Apakah kedudukan pahala yang ghaib ini sama seperti wang ringgit yang zahir yang boleh dipindah-pindah miliknya atau disedekahkan?

Sekiranya seseorang mendakwa pahala membaca Al-Fatihah ini boleh disedekahkan, maka dia perlu membawa bukti dengan Nas Al-Quran atau Hadith, kerana perkara ghaib ini hanya boleh diketahui melalui dua sumber ini sahaja. Adapun melalui sangkaan atau ‘rasa-rasa sampai’ sahaja, maka tidak boleh diterima sama sekali.

Maksud membawa bukti di sini ialah membawakan mana-mana ayat Al-Quran atau Hadith Nabi SAW yang sohih yang menyatakan bahawa sampainya pahala sedekah membaca Al-Fatihah kepada si mati. Hadith Dhaif tidak boleh diterima. Hal ini kerana, Hadith mendoakan bertaraf sohih.Apabila bertembung hadith sohih dan dhaif, maka yang sohih perlu diutamakan.

Sangkaan atau ‘rasa-rasa sampai' tidak boleh diterima kerana, Allah dan Rasul-Nya tidak menyatakan demikian. Sedangkan Nabi SAW orang yang paling faham agama (kerana wahyu disampaikan melalui baginda) pun tidak menyatakan sampainya pahala sedekah, mana mungkin kita manusia biasa ini boleh pula menyatakan demikian.

عائشة رضي الله عنه ها قالت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )


Maksudnya : Daripada ‘Aisyah rah : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa beramal dengan amalan yang bukan dari suruh kami, maka ianya tertolak.

(Hadith Sohih Muslim (No.1718). Hadith yang sama maksud dalam Sohih Al-Bukhari (No.2550), Sunan Abi Daud (No.4606), Sunan Ibnu Majah (No.14), Musnad Ahmad bin Hanbal (No.25511))
BAGAIMANA DOA YANG DIANJURKAN

Doa yang disarankan ialah sepertimana yang dinyatakan dalam hadith Ummu Salamah di atas :

اللهم اغفر له وأعقبنا عقبى صالحة

Sebenarnya, tidak ada doa yang khusus kepada si mati, asalkan doa itu baik dan bertujuan memohon ampun bagi pihak si mati. Nabi SAW menyatakan dalam Hadith Ummu Salamah itu :

فقولوا خيرا

Maksudnya : …maka kamu katakanlah yang baik-baik…

Sabdaan Nabi SAW ini juga menunjukkan bahawa, apabila berlaku kematian, katakanlah yang baik-baik tentang si mati. Jangan sesekali mengumpat, atau mengatakan keburukan si mati. Sebaliknya, sebutkan hal-hal yang baik tentang si mati serta mendoakannya.

Doa yang biasa di baca oleh masyarakat kita dalam tahlil juga merupakan doa yang baik :

اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه

Sebaik-baik doa adalah memohon keampunan bagi pihak si mati.KESIMPULAN

Setelah penulis membawakan bukti-bukti berlandaskan Hadith-Hadith yang sohih, maka terpulanglah kepada para pembaca untuk menilainya. Penulis tidak menganggap bahawa menyedekahkan Al-Fatihah kepada si mati adalah sesat (bid’ah dholalah). Yang jelasnya, individu yang menganjurkan demikian berniat baik, iaitu ingin meringankan seksaan si mati di alam kubur. Tetapi,sebaik-baik amalan yang perlu kita amalkan dan berpegang dengannya adalah, amalan yang berdasarkan Nas yang sohih yang dianjurkan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat serta generasi selepasnya yang berpegang teguh dengan sunnah…

Penulis menyeru, sekiranya kita diminta menyampaikan khabar kematian seseorang, maka serulah orang ramai mendoakan si mati..(elakkan menyeru membacakan Al-Fatihah)..

Sekiranya ada orang menyeru membacakan Al-Fatihah kepada si mati, maka kita doakanlah sahaja.. Mengikut sunnah yang diajarkan Nabi SAW adalah lebih utama…

Wallahu A’lam..

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

8 comments:

Anonymous said...

salam..sekadar pendapat. bukan ke kandungan dalam Al Fatihah tu adalah doa?cuba rujuk maksud surah Al fatihah?...rasanya ayat sedekah tu yg nmpk mcm xkena...dgn kata lain mendoakan bacaan al fatihah...al fatihah kan ummul kitab...kebanyakan doa2 yg dianjurkan dlm amalan pun, antaranya terdapat dalam ayat2 quran...jadi,apa pendapat akhwati?

Anonymous said...

Walau apa pun yg kita buat kita xleh overconfident, kita hanya mampu berharap agar Allah terima amalan kita tu. doa pun gitu juga. yg saya tahu ada dua orang yg doanya tiada hijab, doa ibu/bapa untuk anaknya dan doa orang yg teriniaya tak kira samada org itu islam atau kafir. Ulamak telah memutuskan hadis dhaif tidak boleh digunakan sebagai hujjah untuk menghukum tetapi boleh digunakan untuk beramal. Tuan/puan perlu ingat dominasi syaitan keatas manusia bukan sahaja menganjurkan amalan yang sesat tetapi sebelum itu dia akan cuba untuk menghentikan amalan yang baik. Adakan tuan/puan yakin apa yang tuan/puan anjurkan ini tidak termasuk ke dalam hal dominasi syaitan ini?

Azhan Hasbullah said...

Thanks for the explanation.

Unknown said...

Apa pun tindakan kita asalkan berniat baik utk simati maka perlu diteruskan termasuk menyedekahkan surah al-fatihah. Selebihnya adalah diatas keizinan Allah Swt. Jadi yg ptg kita ikhlas dan berniat utk kebaikkan si mati InsyAllah pahala dan ganjaran akan dinikmati oleh pemberi sedekah dan si mati itu sendiri tanpa Allah kurangkan pahala bagi kedua-dua pihak.Wallahu A’lam.

Anonymous said...

belajarlah tentang Islam supaya kamu tidak menjadikan Islam itu budaya.....Nabi tinggalkan kita dua perkara iaitu Al-Quran dan sunnahnya...

Siri Kitab Al-Quran dan Hadith Sahih said...

Ramai yang tidak memahami antara "doa" dengan "sedekah Al-Fatihah"… itu dua perkara yang BERBEZA…"doa" sampai kepada si mati misalnya anak yang soleh mendoakan, Ya Allah ampunilah dosa ibu bapa ku tetapi konsep "sedekah Al-Fatihah" ialah konsep kirim pahala kepada si mati. Zaman Nabi saw. ramai orang Islam mati lelaki perempuan tetapi tidak pernah Nabi saw berkata, Sedekahkan Al-Fatihan kepada si anu,,,, untuk perhatian dalam bab beribadat kita orang Islam hanya lakukan perkara yang disuruh sahaja sebab agama Islam telah sempurna, "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, ….(Surah Al-Maidah:3) tidak ada kurang tidak ada lebih semua telah 100% lengkap agama Islam jadi mana-mana amalan ibadat yang tidak pernah Nabi saw lakukan kita lakukan, adakah kita lebih hebat daripada Nabi? Nabi tak sedekah Al-Fatihah kita sedekah? Adakah amalan kita hebat?Jawapannya Nabi lebih hebat iaitu tidak mebaca Al-Fatihah. Jika dikatakan sedekah Al-Fatihah itukan amalan baik, berjaga-jaga sebab dalam hadith sahih, Daripada ‘Aisyah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang mengamalkan suatu amal (ibadat) yang tidak pernah kami lakukan, maka amalnya itu ditolak.”
(Hadith Riwayat Muslim) ,,,, Ciptaan baru (bid'ah) dunia boleh misalnya cipta handfon baru tetapi ciptaan baru dalam ibadat tidak boleh. Bukankah sedekah Al-fatihah untuk si mati ciptaan baru dalam ibadat? Ingatlah antara orang buat maksiat dengan orang buat bid'ah (ciptaan baru) DALAM IBADAT / AGAMA, syaitan lebih suka kepada orang buat ciptaan baru dalam agama sebab orang buat maksiat boleh bertaubat tetapi orang buat bid'ah dalam urusan ibadat/agama dia berasa apa yang dia buat itu betul padahal ditolak amalannya..

Siri Kitab Al-Quran dan Hadith Sahih said...

@Nazmy Abdul
Daripada ‘Aisyah r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang mengamalkan suatu amal (ibadat) yang tidak pernah kami lakukan, maka amalnya itu ditolak.” (Hadith Riwayat Muslim)

Anonymous said...

sila layari link ini utuk kepastian mengenai perkara di atas
https://www.youtube.com/watch?v=gCzADHfoY28

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...